Đề xuất hai phương án xử lý tài sản không giải trình được nguồn gốc

Đề xuất hai phương án xử lý tài sản không giải trình được nguồn gốc

Kinhtedothi - Ngày 31/5, Dự án Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) sau khi chỉnh lý, bổ sung tiếp tục được trình ra Quốc hội. Trong đó, việc bổ sung quy định về xử lý tài sản, thu nhập kê khai không trung thực, tài sản, thu nhập tăng thêm không giải trình được một cách hợp lý được xem là quy định mới, cần thiết. Nhưng đây cũng là nội dung vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau ngay trong cơ quan thẩm tra là Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.