Phù sa

Phù sa

Kinhtedothi - Lỗi hẹn sông Lam sông Mã/Gặp em lúng liếng mắt sông Hồng...