Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân Thủ đô được chăm lo

Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân Thủ đô được chăm lo

Kinhtedothi – Sau hơn 3 tháng thực hiện, Chương trình số 08-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021 – 2025” đã góp phần nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của người dân Thủ đô.
Nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân

Nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân

Kinhtedothi - Chiều 30/12, Ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025” của Thành ủy Hà Nội tổ chức phiên họp thứ nhất. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn - Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì.