Ban Văn hóa-Xã hội HĐND TP giám sát thực hiện quy định BHXH tại Phúc Thọ

Ban Văn hóa-Xã hội HĐND TP giám sát thực hiện quy định BHXH tại Phúc Thọ

Kinhtedothi-Đánh giá cao kết quả huyện Phúc Thọ đạt được trong triển khai thực hiện quy định pháp luật về BHXH, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND TP Nguyễn Thanh Bình đề nghị huyện tổ chức rà soát các chỉ tiêu, mục tiêu về BHXH của năm 2022 và giai đoạn 2022-2025, đề ra các giải pháp mạnh hơn...
Huyện Phúc Thọ phấn đấu phát triển 4 sản phẩm OCOP tiềm năng 5 sao

Huyện Phúc Thọ phấn đấu phát triển 4 sản phẩm OCOP tiềm năng 5 sao

Kinhtedothi - Để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP, huyện Phúc Thọ đã phối hợp với các sở ngành hỗ trợ chủ thể tham gia hoạt động xúc tiến thương mại. Dù vậy, nâng cao chất lượng sản phẩm vẫn được địa phương xác định là khâu cốt yếu để thu hút người tiêu dùng.