“BRICS không chống phương Tây”

“BRICS không chống phương Tây”

Kinhtedothi - Tuyên bố trên được ông Anil Sooklal - Đại sứ phụ trách châu Á và BRICS của Nam Phi, đưa ra trong bài phát biểu tại diễn đàn kinh tế gần đây ở thành phố Johannesburg.