Vượt thách thức, Vietsovpetro đạt 1,0621 tỷ USD doanh thu dầu khí toàn mỏ

Vượt thách thức, Vietsovpetro đạt 1,0621 tỷ USD doanh thu dầu khí toàn mỏ

Kinhtedothi - Với những giải pháp Quyết liệt - Cụ thể - Đồng bộ - Xuyên suốt, Vietsovpetro đã hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra trong 8 tháng đầu năm 2021. Trong đó, tổng doanh thu dầu khí toàn mỏ Vietsovpetro đạt 1,0621 tỷ USD, vượt 293,3 triệu USD so với kế hoạch (đạt 123,3% so với cùng kỳ năm ngoái)...