Quốc hội qua một năm hoạt động với nhiều dấu ấn tốt đẹp

Quốc hội qua một năm hoạt động với nhiều dấu ấn tốt đẹp

Kết thúc một năm công tác, chúng tôi cảm nhận sâu sắc nhiều ấn tượng tốt đẹp rõ nét qua các phiên họp, kỳ họp sôi động. Hoạt động của Quốc hội đạt nhiều kết quả quan trọng, được đông đảo cử tri và nhân dân cả nước ghi nhận, đánh giá rất cao.