Những người miệt mài đồng hành thực hiện chuyển đổi số

Những người miệt mài đồng hành thực hiện chuyển đổi số

Kinhtedothi - Qua 2 năm thực hiện xây dựng Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGVDC) và Dự án cấp Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp của Bộ Công an, Công an TP, tại quận Bắc Từ Liêm đã xuất hiện nhiều tấm gương hết lòng vì nhiệm vụ.
Lan tỏa mạnh mẽ, chuyển biến tích cực

Lan tỏa mạnh mẽ, chuyển biến tích cực

Kinhtedothi - Năm 2022, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời văn hóa” tại quận Bắc Từ Liêm đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần lan tỏa mạnh mẽ, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân.