Cầu Giấy - hiệu quả trong đổi mới giáo dục

Cầu Giấy - hiệu quả trong đổi mới giáo dục

Kinhtedothi - Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TƯ về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, giáo dục quận Cầu Giấy đã có nhiều đổi thay.
Tăng cường xử lý trật tự đô thị tại các “điểm nóng”

Tăng cường xử lý trật tự đô thị tại các “điểm nóng”

Kinhtedothi – Ngày 27/7, Ban Chỉ đạo 197 phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy đã tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị trên các tuyến phố như: Trần Bình, Dương Khuê (khu vực chùa Diên Khánh), chợ Đồng Xa – những “điểm nóng” về trật tự đô thị trên địa bàn.
Quận Cầu Giấy: Phấn đấu hoàn thành sớm chỉ tiêu thu ngân sách

Quận Cầu Giấy: Phấn đấu hoàn thành sớm chỉ tiêu thu ngân sách

Kinhtedothi - Với chủ đề công tác năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo”, qua 6 tháng đầu năm 2023, quận Cầu Giấy đã gặt hái được nhiều kết quả khả quan được Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao, đặc biệt là công tác phát triển kinh tế - xã hội.
Quận Cầu Giấy: Chủ động nâng cao sự hài lòng của Nhân dân

Quận Cầu Giấy: Chủ động nâng cao sự hài lòng của Nhân dân

Kinhtedothi - Thực hiện chủ đề công tác năm 2023 - “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, trong 6 tháng đầu năm, quận Cầu Giấy đã luôn chủ động, sáng tạo đưa ra những giải pháp, sáng kiến để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao.