Lan tỏa việc làm tốt, hành động đẹp của những bông hoa “Người tốt, việc tốt”

Lan tỏa việc làm tốt, hành động đẹp của những bông hoa “Người tốt, việc tốt”

Kinhtedothi - Qua các phong trào thi đua, quận Hoàn Kiếm lựa chọn và biểu dương, khen thưởng 424 gương “Người tốt việc tốt”, giới thiệu và được TP biểu dương, khen thưởng 30 cá nhân tiêu biểu. Đây chính là những bông hoa điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2023.