Các nước phát triển quản lý nợ công thế nào?

Các nước phát triển quản lý nợ công thế nào?

Kinhtedothi - Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 thành nước thu nhập trung bình cao, vị thế kinh tế thay đổi tích cực, khả năng tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi giảm đi, danh mục nợ sẽ phát sinh thêm nhiều loại rủi ro, đòi hỏi có sự quản lý đồng bộ, chuyên nghiệp.