Hoàng Mai: Quán triệt Nghị quyết Trung ương 5

Hoàng Mai: Quán triệt Nghị quyết Trung ương 5

Kinhtedothi - Sáng 14/7, Quận ủy Hoàng Mai tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).