Quang Hải và “thời gian bù giờ”

Quang Hải và “thời gian bù giờ”

Tối 20/3, chưa đầy một tuần sau khi đàm phán thất bại, đích thân lãnh đạo đội bóng Thủ đô đã bay vào TP.HCM để gặp người đại diện của Quang Hải. Tuy chưa tìm được tiếng nói chung nhưng đã có tín hiệu xích lại gần nhau hơn.
Quang Hải và “thời gian bù giờ”

Quang Hải và “thời gian bù giờ”

Tối 20/3, chưa đầy một tuần sau khi đàm phán thất bại, đích thân lãnh đạo đội bóng Thủ đô đã bay vào TP.HCM để gặp người đại diện của Quang Hải. Tuy chưa tìm được tiếng nói chung nhưng đã có tín hiệu xích lại gần nhau hơn.