Quốc hội sẽ xem xét, kiện toàn vị trí Bộ trưởng Bộ TN&MT

Quốc hội sẽ xem xét, kiện toàn vị trí Bộ trưởng Bộ TN&MT

Kinhtedothi- Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV, Quốc hội sẽ xem xét kiện toàn vị trí Bộ trưởng Bộ TN&MT. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường cũng đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và thôi giữ các chức vụ do Quốc hội bầu.