Tạo đồng thuận trong triển khai các công trình, dự án của Thành phố

Tạo đồng thuận trong triển khai các công trình, dự án của Thành phố

Kinhtedothi- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở TP Hà Nội cần thực hiện nghiêm các quy chế liên quan đến công tác GPMB, cải tạo chung cư cũ để tạo đồng thuận trong triển khai các công trình, dự án của TP...
Phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận

Phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận

Kinhtedothi - Thực hiện lời dạy của Bác, “thực hành dân chủ là cái chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi khó khăn”, những năm qua, Hà Nội đặc biệt chú trọng thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.
Hà Nội đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Hà Nội đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Kinhtedothi - Ngày 14/6/2021, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến - Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở TP Hà Nội đã ký ban hành Quy chế hoạt động số 18-QC/BCĐ của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở TP Hà Nội.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong: Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội cần làm tốt việc kết nối các trường với TP

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong: Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội cần làm tốt việc kết nối các trường với TP

Kinhtedothi-Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đề nghị Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội triển khai ngay kiểm tra về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quan tâm củng cố kiện toàn những đơn vị có vấn đề; dù có khó khăn nhưng về mặt công tác Đảng cần quyết liệt làm ngay, không thể e ngại...
Gia Lâm tổng kết thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác thanh niên và dân vận

Gia Lâm tổng kết thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác thanh niên và dân vận

Kinhtedothi - Sáng 18/7, Huyện ủy Gia Lâm đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về “xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”; 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.