Đảm bảo tính khả thi

Đảm bảo tính khả thi

Kinhtedothi - Nhằm chăm lo tốt hơn đến đời sống, nơi ăn chốn ở của người có thu nhập thấp, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, từ năm 2014, Nhà nước ban hành chính sách quy định về phát triển xây dựng nhà ở xã hội từ quỹ đất 20%.