Hà Nội: Giám sát việc thực hiện quy định về bảo hiểm xã hội

Hà Nội: Giám sát việc thực hiện quy định về bảo hiểm xã hội

Kinhtedothi-Mục tiêu của đợt giám sát là đánh giá việc triển khai thực hiện quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội; những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn cần tháo gỡ. Qua đó, giúp đề xuất các giải pháp để thực hiện hiệu quả quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội trên địa bàn Thành phố.
Quy định cụ thể mức giá dịch vụ công ích thủy lợi đối với đất trồng lúa

Quy định cụ thể mức giá dịch vụ công ích thủy lợi đối với đất trồng lúa

Kinhtedothi - Chiều nay, 8/12, tại Kỳ họp thứ 3, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn Hà Nội năm 2021 và Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn Hà Nội.
Doanh nghiệp chế biến thực phẩm kiến nghị bỏ quy định bắt buộc tăng cường i ốt

Doanh nghiệp chế biến thực phẩm kiến nghị bỏ quy định bắt buộc tăng cường i ốt

Kinhtedothi - 5 hiệp hội doanh nghiệp (DN) ngành chế biến thực phẩm vừa có thư gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các bộ, ngành có liên quan, kiến nghị sửa đổi Nghị định 09/2016/NĐ-CP ngày 28/01/2016 của Chính phủ về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm, theo tinh thần Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP.