Đẩy mạnh quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng để thu hút đầu tư

Đẩy mạnh quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng để thu hút đầu tư

Kinhtedothi - Quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng là căn cứ quan trọng để thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển. Tuy nhiên, hiện nay việc lập, điều chỉnh, phê duyệt các cấp độ quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng tại một số địa phương chưa có sự đồng bộ, thống nhất.
Rõ mục tiêu nhưng thiếu tiêu chí chuẩn

Rõ mục tiêu nhưng thiếu tiêu chí chuẩn

Theo định hướng quy hoạch chung từ năm 2011, Hà Nội phát triển theo mô hình chùm đô thị, gồm có khu đô thị trung tâm, 5 đô thị vệ tinh và các thị trấn sinh thái nhằm giảm sức ép cho khu vực nội đô.