Khánh Hòa: Điều chỉnh quy hoạch khu vực Tây TP Nha Trang lên 1.393ha

Khánh Hòa: Điều chỉnh quy hoạch khu vực Tây TP Nha Trang lên 1.393ha

Kinhtedothi - Tổng diện tích khu vực lập đồ án điều chỉnh quy hoạch Khu vực Tây TP Nha Trang khoảng 1.393,6ha. Trong đó, phần diện tích nghiên cứu điều chỉnh, mở rộng quy hoạch khoảng 555,4ha; phần diện tích cập nhật các đồ án quy hoạch, dự án đã triển khai là 838,1ha.
Khánh Hòa hoàn thành 3 quy hoạch quan trọng trong quý II/2022

Khánh Hòa hoàn thành 3 quy hoạch quan trọng trong quý II/2022

Kinhtedothi - Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040; Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ được hoàn thành trong quý II/2022.