Xây dựng tỉnh Gia Lai trở thành trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên

Xây dựng tỉnh Gia Lai trở thành trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với định hướng xây dựng tỉnh Gia Lai trở thành trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên và vùng động lực trong tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia.