Quy hoạch Thủ đô Hà Nội: Cần tích hợp xử lý chất thải rắn

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội: Cần tích hợp xử lý chất thải rắn

Kinhtedothi - TP Hà Nội đang triển khai công tác xử lý chất thải rắn theo Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2014 tại Quyết định số 609/QĐ-TTg (gọi tắt là Quy hoạch 609).