Phân loại rác tại nguồn: Cần đồng bộ với hạ tầng thu gom, xử lý

Phân loại rác tại nguồn: Cần đồng bộ với hạ tầng thu gom, xử lý

Kinhtedothi - Với mong muốn bảo vệ môi trường sống, trong những năm qua, Hà Nội đặc biệt chú trọng về cách phân loại, quản lý rác thải tại nguồn và đạt được những kết quả bước đầu. Tuy nhiên, để mục tiêu phân loại rác tại nguồn đi vào cuộc sống thiết thực nhất, cần hơn nữa những giải pháp hiệu quả, đồng bộ.