Ngày 22/12, chất lượng không khí tại Hà Nội tiếp tục chạm ngưỡng rất xấu

Ngày 22/12, chất lượng không khí tại Hà Nội tiếp tục chạm ngưỡng rất xấu

Kinhtedothi - Theo kết quả quan trắc tại các trạm quan trắc không khí trên địa bàn TP Hà Nội tại thời điểm 9 giờ ngày 22/12 nồng độ chất ô nhiễm tại một số trạm đang ở mức rất xấu. Thực trạng CLKK (CLKK) hiện tại đã đạt mức cảnh báo ảnh hưởng tới sức khỏe, người dân cần hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời, nên ở trong nhà.
Ngày 15/12, chất lượng không khí tại Hà Nội ở mức rất xấu

Ngày 15/12, chất lượng không khí tại Hà Nội ở mức rất xấu

Kinhtedothi - Theo kết quả quan trắc tại các trạm quan trắc không khí trên địa bàn TP Hà Nội trong thời điểm 8 giờ ngày 15/12, nồng độ chất ô nhiễm đang ở mức rất xấu - mức cảnh báo ảnh hưởng tới sức khỏe, người dân cần hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời, nên ở trong nhà.
Ngày 8/12, chất lượng không khí tại Hà Nội chạm mức rất xấu

Ngày 8/12, chất lượng không khí tại Hà Nội chạm mức rất xấu

Kinhtedothi - Theo kết quả quan trắc tại các trạm quan trắc không khí trên địa bàn TP Hà Nội tại thời điểm 8 giờ ngày 8/12, nồng độ chất ô nhiễm đang ở mức xấu - mức cảnh báo ảnh hưởng tới sức khỏe, người dân cần hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời, nên ở trong nhà.
Thông tin mới nhất về chất lượng không khí tại Hà Nội sáng 21/1

Thông tin mới nhất về chất lượng không khí tại Hà Nội sáng 21/1

Kinhtedothi - Theo kết quả quan trắc chất lượng không khí (CLKK) tại 34 trạm trên địa bàn TP Hà Nội nói riêng và khu vực miền Bắc nói chung, ngày 21/1/2021 chất lượng không khí đang ở mức rất xấu. Người dân hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời do chất lượng không khí ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe mọi người đặc biệt là nhóm người nhạy cảm.