Bi kịch của một tổ chức lớn

Bi kịch của một tổ chức lớn

Kinhtedothi - Kể từ ngày 31/8, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) trống vắng vị trí Tổng giám đốc sau khi ông Ricardo Azevedo từ nhiệm và chuyển sang làm việc cho một tập đoàn kinh tế tư nhân.