Sản xuất vụ Đông ở Hà Nội: Đột phá từ chính sách hỗ trợ

Sản xuất vụ Đông ở Hà Nội: Đột phá từ chính sách hỗ trợ

Kinhtedothi - Xác định vụ Đông năm 2021 có ý nghĩa quan trọng, vừa bảo đảm lương thực thực phẩm dịp cuối năm, tạo việc làm, thu nhập cho lao động nông thôn, ngành nông nghiệp Hà Nội và các địa phương đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ nhằm tăng hiệu quả, giá trị sản xuất.