Số hóa ngân hàng, giải pháp cung cấp tài chính toàn diện cho doanh nghiệp

Số hóa ngân hàng, giải pháp cung cấp tài chính toàn diện cho doanh nghiệp

Kinhtedothi - “Với những kinh nghiệm đa dạng, các thị trường quốc tế, nhóm Công tác Ngân hàng mong muốn được hỗ trợ NHNN và Chính phủ Việt Nam thúc đẩy Fintech, các giải pháp tài chính toàn diện và ngân hàng điện tử tại Việt Nam” ông Phạm Hồng Hải - Tổng Giám đốc Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam - đại diện nhóm Công tác Ngân hàng (BWG) tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam bày tỏ.