Số hóa ngành du lịch: Xu hướng tất yếu

Số hóa ngành du lịch: Xu hướng tất yếu

Kinhtedothi – Trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0, cạnh tranh dịch vụ không chỉ về giá, chất lượng, mà còn là tiện ích công nghệ, thói quen tiêu dùng mới. Vì vậy, số hóa ngành du lịch ngày nay không chỉ  là một chiến lược tùy chọn mà trở thành xu hướng tất yếu phải được thực hiện.