Có biện pháp quản lý mạnh, rõ hơn với nhà, đất sở hữu Nhà nước

Có biện pháp quản lý mạnh, rõ hơn với nhà, đất sở hữu Nhà nước

Kinhtedothi-"Quận Thanh Xuân phối hợp chặt chẽ để có biện pháp quản lý mạnh, rõ hơn với các tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của TP trên địa bàn, đề xuất tháo gỡ vướng mắc trong cơ chế chính sách...”- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh.
Hà Nội: Giám sát quản lý tài sản công là nhà, đất sở hữu nhà nước

Hà Nội: Giám sát quản lý tài sản công là nhà, đất sở hữu nhà nước

Kinhtedothi-Một mục đích của đợt giám sát là đánh giá tình hình, kết quả thực hiện quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập, DN nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội của TP Hà Nội...
Xác định thời điểm bố trí sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Xác định thời điểm bố trí sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Kinhtedothi - Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, trong đó bổ sung Điều 57a xác định thời điểm bố trí sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nướcvào sau Điều 57 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.
Hà Nội rà soát quỹ nhà chuyên dùng thuộc sở hữu nhà nước

Hà Nội rà soát quỹ nhà chuyên dùng thuộc sở hữu nhà nước

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội đã ban hành Thông báo số 119/TB-UBND về kết luận của tập thể lãnh đạo UBND TP tại cuộc họp về việc phê duyệt giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ trên địa bàn TP Hà Nội.