Kiểm soát ô nhiễm không khí: Quan tâm đầu tư, bảo dưỡng trạm quan trắc tự động

Kiểm soát ô nhiễm không khí: Quan tâm đầu tư, bảo dưỡng trạm quan trắc tự động

Kinhtedothi - Nhằm tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí, UBND TP Hà Nội sẽ quy trách nhiệm cho người đứng đầu chính quyền cấp cơ sở chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng chất thải, chất thải rắn sinh hoạt, phụ phẩm nông nghiệp, vận chuyển vật liệu xây dựng không đúng quy định gây ô nhiễm trên địa bàn.
Siết chặt quản lý đất đai

Siết chặt quản lý đất đai

Kinhtedothi - Trong 5 năm từ 2026 – 2020, tỷ lệ thửa đất cần cấp giấy chứng nhận (GCN) và đăng ký kê khai đất đai lần đầu trên địa bàn TP Hà Nội đạt 99,69%. Tuy nhiên, theo đánh giá hệ thống văn bản pháp luật về lĩnh vực đất đai còn bất cập, chồng chéo khi tổ chức triển khai thực hiện gặp nhiều lúng túng. Vì vậy, để phù hợp tình hình của Thủ đô cần có những cơ chế đặc thù đối với một số nội dung công việc.
Hà Nội từng bước xóa sổ bếp than tổ ong

Hà Nội từng bước xóa sổ bếp than tổ ong

Kinhtedothi - Sáng 28/11, Sở TN&MT Hà Nội tổ chức Hội nghị “Hướng dẫn triển khai Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 30/10/2019 của UBND TP”, nhằm thực hiện nghiêm túc việc thay thế và loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trên địa bàn TP.