Tăng cường tuyên truyền pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội

Tăng cường tuyên truyền pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội

Kinhtedothi - Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ngành Tư pháp Thủ đô đặt ra trong năm 2023, đó là tập trung đổi mới công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) thông qua nhiều hình thức mới, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội…
Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ

Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ

Kinhtedothi - Ngày 2/12, Sở Tư pháp phối hợp với Hội LHPN TP Hà Nội tổng kết Kế hoạch liên ngành số 54/KH-STP-HLHPN ngày 28/5/2018 giữa Sở Tư pháp và Hội LHPN TP về việc đẩy mạnh công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2018-2022.