Bài 5: Cấp bách các giải pháp tổng thể

Bài 5: Cấp bách các giải pháp tổng thể

Kinhtedothi - Theo các chuyên gia, nhà quản lý, để giải quyết những khó khăn vướng mắc tại bãi rác Nam Sơn, nếu chỉ trông chờ vào một sở, ngành thì không đủ. Để giải quyết vấn đề này, cần có sự vào của các cấp các ngành, đặc biệt là người dân trong khu vực bị ảnh hưởng.
Huyện Sóc Sơn: Chú trọng hiệu quả đầu tư phát triển hạ tầng

Huyện Sóc Sơn: Chú trọng hiệu quả đầu tư phát triển hạ tầng

Kinhtedothi - Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến nhiều mặt phát triển kinh tế - xã hội của huyện Sóc Sơn. Với sự chỉ đạo của UBND huyện Sóc Sơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện vẫn điều hành linh hoạt, triển khai có hiệu quả các dự án phát triển hạ tầng.