Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế”

Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế”

Kinhtedothi - Nhằm tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương giao Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương và các cơ quan hữu quan tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế”.
Công an Hà Nội: Siết chặt ra vào "vùng đỏ", nhắc nhở người dân sử dụng giấy đi đường mới

Công an Hà Nội: Siết chặt ra vào "vùng đỏ", nhắc nhở người dân sử dụng giấy đi đường mới

Kinhtedothi - Sáng ngày 6/9, tại 39 chốt kiểm soát người ra vào vùng 1 (vùng đỏ) của Hà Nội, Công an TP bố trí đầy đủ lực lượng trực phân làn, hướng dẫn phương tiện, người đi đường đo thân nhiệt, kiểm tra giấy tờ... Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân sử dụng giấy đi đường mới, thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch.