Năm 2022, cả nước giảm 1.042 đơn vị sự nghiệp công lập

Năm 2022, cả nước giảm 1.042 đơn vị sự nghiệp công lập

Kinhtedothi-Theo Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh, đến năm 2022, cả nước đã giảm 7.469 đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL), đạt 13,5% so với năm 2016. Riêng năm 2022, ở bộ, ngành T.Ư đã giảm 22 đơn vị SNCL thuộc cơ cấu tổ chức của bộ, ngành; ở địa phương giảm 1.020 đơn vị SNCL.
Quy định mới về khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Quy định mới về khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Kinhtedothi - Chính phủ ban hành Nghị định số 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2020 và thay thế Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 3/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại.
[Sổ tay kinh tế] Ì ạch chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập

[Sổ tay kinh tế] Ì ạch chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập

Kinhtedothi - Năm 2016, nhằm thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới cơ chế quản lý, chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 1/11/2016 và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành TW đã quyết nghị về chủ trương chuyển đổi này.