Rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật về công chứng

Rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật về công chứng

Kinhtedothi - Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã đề nghị Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật về công chứng đảm bảo đồng bộ, thống nhất với văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
Sửa đổi Luật Di sản phù hợp thực tiễn

Sửa đổi Luật Di sản phù hợp thực tiễn

Kinhtedothi - Sau 20 năm Luật Di sản văn hóa được ban hành và hơn 10 năm sửa đổi, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật này đã dần bộc lộ một số hạn chế, bất cập.