Hà Nội: Đậm sâu tình cảm, tư tưởng nơi Bác Hồ đến và làm việc

Hà Nội: Đậm sâu tình cảm, tư tưởng nơi Bác Hồ đến và làm việc

Kinhtedothi – Đương thời, mặc dù rất bận lo việc nước, nhưng Bác Hồ vẫn quan tâm đến lao động sản xuất của người dân. Hà Nội từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh đến ở và làm việc cũng như nói chuyện với Nhân dân. Mỗi nơi Bác đến đều để lại những ấn tượng, tình cảm và bài học sâu sắc.
Nhớ nơi Bác Hồ về tát nước chống hạn

Nhớ nơi Bác Hồ về tát nước chống hạn

Kinhtedothi - Sinh thời Bác Hồ đã đến rất nhiều nơi làm việc, động viên cán bộ chính quyền địa phương, chiến sĩ và nhân dân thi đua sáng tạo trong chiến đấu, lao động sản xuất. Mùa Xuân năm 1958, chính quyền và người dân xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội đã được vinh dự đón Bác Hồ về thăm.