Tái cơ cấu nông nghiệp Hà Nội: Tăng sức cạnh tranh cho nông sản

Tái cơ cấu nông nghiệp Hà Nội: Tăng sức cạnh tranh cho nông sản

Kinhtedothi - Thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ, ngành nông nghiệp Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu, trong đó trọng tâm là tập trung nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh của nông sản.
Tái cơ cấu nông nghiệp: Linh hoạt chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Tái cơ cấu nông nghiệp: Linh hoạt chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Kinhtedothi - Xác định chuyển đổi cơ cấu cây trồng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, các địa phương đã tích cực đưa những cây trồng phù hợp, hiệu quả cao vào sản xuất, góp phần nâng cao giá trị canh tác và thu nhập cho nông dân.