Sóc Trăng cần hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo

Sóc Trăng cần hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo

Kinhtedothi - Tỉnh Sóc Trăng cần xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế giảm nghèo bền vững, hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số; góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người của các hộ nghèo năm 2020 gấp 2 lần so với hiện nay, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3%/năm.