Thành phố Hồ Chí Minh chưa thể thu phí sử dụng tạm thời vỉa hè

Thành phố Hồ Chí Minh chưa thể thu phí sử dụng tạm thời vỉa hè

Kinhtedothi - Theo kế hoạch, Thành phố Hồ Chí Minh thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố từ 1/1/2024 theo Nghị quyết 15/2023/NQ-HĐND ngày 19/9/2023 của HĐND Thành phố (Nghị quyết 15). Tuy nhiên, đến nay việc thu phí chưa thể thực hiện, vì vướng mắc, phải chờ các Bộ liên quan hướng dẫn.