Không để lãng phí tài sản công là nhà, đất

Không để lãng phí tài sản công là nhà, đất

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đề nghị sớm ban hành chính sách, quy định quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất đảm bảo hiệu quả, khắc phục tình trạng quản lý thiếu chặt chẽ, gây thất thu cho nhà nước…
Có biện pháp quản lý mạnh, rõ hơn với nhà, đất sở hữu Nhà nước

Có biện pháp quản lý mạnh, rõ hơn với nhà, đất sở hữu Nhà nước

Kinhtedothi-"Quận Thanh Xuân phối hợp chặt chẽ để có biện pháp quản lý mạnh, rõ hơn với các tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của TP trên địa bàn, đề xuất tháo gỡ vướng mắc trong cơ chế chính sách...”- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh.
Hà Nội: Giám sát quản lý tài sản công là nhà, đất sở hữu nhà nước

Hà Nội: Giám sát quản lý tài sản công là nhà, đất sở hữu nhà nước

Kinhtedothi-Một mục đích của đợt giám sát là đánh giá tình hình, kết quả thực hiện quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập, DN nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội của TP Hà Nội...
Cho thuê nhà, đất sở hữu nhà nước: Tăng thu ngân sách

Cho thuê nhà, đất sở hữu nhà nước: Tăng thu ngân sách

Kinhtedothi - Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2021/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đã có văn bản báo cáo, đề xuất UBND TP này phương án cho thuê tài sản công để tăng thêm nguồn ngân sách.