Văn hóa kinh doanh cốt lõi để phát triển doanh nghiệp

Văn hóa kinh doanh cốt lõi để phát triển doanh nghiệp

Chiều 8/11, tại Hà Nội, Hiệp hội Phát triển văn hoá doanh nghiệp Việt Nam tổ chức diễn đàn “Tái thiết kinh tế trong bối cảnh mới từ góc độ văn hóa kinh doanh và tôn vinh các doanh nghiệp hưởng ứng tích cực cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phát động”.