Tình trạng đặc biệt của nước Pháp

Tình trạng đặc biệt của nước Pháp

Kinhtedothi - Nước Pháp hiện tại không những chỉ ở trong tình cảnh phong tỏa và cách ly xã hội lần thứ 2 để đối phó với dịch bệnh Covid-19, mà còn ở trong tình trạng "bị tấn công".