9 nhiệm vụ giáo dục đại học năm học 2021 – 2022

9 nhiệm vụ giáo dục đại học năm học 2021 – 2022

Kinhtedothi – Bộ GD&ĐT vừa ban hành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục đại học năm học 2021-20221. Theo đó, năm học này, các cơ sở giáo dục đại học sẽ tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ cụ thể.
Điện của Thường trực Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19

Điện của Thường trực Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 27/4/2021, Thường trực Ban Bí thư ban hành Điện gửi Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19; các tỉnh ủy, thành ủy; các ban đảng, ban cán sự đảng; đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.