Thay đổi cách nhìn từ việc tăng học phí

Thay đổi cách nhìn từ việc tăng học phí

Kinhtedothi- Tăng học phí đại học là vấn đề đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Cách nhìn mới về học phí gắn liền với tự chủ đại học đã mang đến thái độ tích cực, thúc đẩy sự nỗ lực, cố gắng của người học, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo của các nhà trường.