Những trường hợp nào được xét nâng lương trước thời hạn?

Những trường hợp nào được xét nâng lương trước thời hạn?

Kinhtedothi – Tại buổi đối thoại, các chuyên gia đã thông tin về những trường hợp được xét nâng lương trước thời hạn, doanh nghiệp (DN) phải đóng bảo hiểm xã hội và chốt sổ cho người lao động, những trường hợp DN được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
Rà soát kinh phí tăng thêm gần 15.000 tỷ đồng tăng lương hưu, trợ cấp

Rà soát kinh phí tăng thêm gần 15.000 tỷ đồng tăng lương hưu, trợ cấp

Kinhtedothi – Bộ LĐTB&XH rà soát kinh phí tăng thêm 14.917 tỷ đồng khi điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng; làm rõ cơ sở pháp lý tăng thêm 20,8% mức trợ cấp với đối tượng hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp tuất hàng tháng.
Điều chỉnh tăng lương hưu thêm 20,8%

Điều chỉnh tăng lương hưu thêm 20,8%

Kinhtedothi – Bộ LĐTB&XH đề xuất từ ngày 1/7/2023 tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với những trường hợp chưa đưa điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP.