Kinh tế Hà Nội: Tăng tốc để về đích

Kinh tế Hà Nội: Tăng tốc để về đích

Kinhtedothi - Hà Nội sẽ thực hiện nhiều giải pháp để tăng tốc phát triển kinh tế nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022, nhất là mục tiêu tăng trưởng 7 - 7,5%, đảm bảo cân đối thu - chi ngân sách và kiểm soát lạm phát dưới 4%.