Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Hà Đông: Tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Hà Đông: Tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Kinhtedothi - Năm 2020 là năm kỷ niệm chẵn của khá nhiều ngày lễ lớn và Đại hội Đảng các cấp. Xác định, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước và địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Hà Đông (UBMTTQ) đã xây dựng mối đoàn kết, đồng thuận trong Nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.