Phát triển kinh tế - xã hội tháng 5/2021: Tạo sức bật trong khó khăn

Phát triển kinh tế - xã hội tháng 5/2021: Tạo sức bật trong khó khăn

Kinhtedothi - Mặc dù những khó khăn do đại dịch Covid-19 vẫn đang hiện hữu, nhưng những con số trong phát triển kinh tế - xã hội được đưa ra tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2021 vẫn cho thấy những tín hiệu sáng. Đặc biệt, một vấn đề được nhiều ý kiến nhắc đến là niềm tin của người dân, DN vào công tác phòng, chống dịch, đây là một động lực quan trọng để thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tiếp theo.