Triển khai Quyết định nhân sự của Bộ Chính trị

Triển khai Quyết định nhân sự của Bộ Chính trị

Bộ Chính trị điều động đồng chí Vũ Văn Phúc, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản sang công tác tại Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách; giao đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản.