Phát hành bộ tem “Chung tay phòng, chống dịch Covid-19”

Phát hành bộ tem “Chung tay phòng, chống dịch Covid-19”

Kinhtedothi - Bộ tem “Chung tay phòng, chống dịch Covid-19” có ý nghĩa hết sức đặc biệt trong cộng đồng, thể hiện trách nhiệm và quyết tâm của Việt Nam đồng hành cùng các nước trong khu vực và thế giới chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.
Kể chuyện lịch sử bằng tem bưu chính

Kể chuyện lịch sử bằng tem bưu chính

Kinhtedothi - Câu chuyện lịch sử của 43 năm trước (Ngày Giải phóng miền Nam 30/4/1975) đang được kể lại tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - bằng những hình ảnh trên con tem và hiện vật tại căn hầm Tổng hành dinh trong những năm kháng chiến chống Mỹ – hầm D67.