Chỉ có chồng tham gia BHXH có được hưởng tiền thai sản?

Chỉ có chồng tham gia BHXH có được hưởng tiền thai sản?

Kinhtedothi - Vợ tôi sắp sinh con nhưng lại không tham gia đóng BHXH bắt buộc. Còn tôi có tham gia BHXH bắt buộc được hơn 3 năm, vậy khi vợ tôi sinh con thì tôi có được hưởng tiền thai sản không? Đặng Nhật Anh, (Hoài Đức, Hà Nội).
Tạo thuận lợi tối đa cho người dân tham gia BHXH

Tạo thuận lợi tối đa cho người dân tham gia BHXH

Kinhtedothi - Độ bao phủ bảo hiểm xã hội (BHXH) tăng chậm, chưa hướng đến BHXH toàn dân, BHXH bắt buộc còn bỏ sót một số nhóm đối tượng. Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH hy vọng khắc phục được những tồn tại này.